Συσκευασίες

Η ρίγανη μας διατίθεται συσκευασμένη σε σακιά

κατάλληλα για τρόφιμα και σε ποσότητες των 6 kg και 12 kg.